Med verdensmålene

som pejlemærker

Mit formål med NENUC er nært koblet med en stærk passion for heste, ligeledes bygger jeg min virksomhed på en meget stærk etik.

En lang rejse...

Fra konference til direkte rådgivning. Læs historien om hvordan NENUC blev til.

Mød Hesteagronom Martha Voss

Min søsters pony var den der kickstartede min interesse for fodring af heste…

Med verdensmålene som pejlemærker

Mit formål med NENUC er nært koblet med en stærk passion for heste, ligeledes bygger jeg min virksomhed på en meget stærk etik.

I forhold til heste og hestefolk er det vigtigt også at forholde sig til den omgivende verden. Jeg har udvalgt seks af FN’s verdensmål, som jeg har illustreret grafisk i figuren her.

Figuren symboliserer en fodersæk med tilskudsfoder, og i indholdsdeklarationen er hvert af verdensmålene således vurderet på en skala fra 1 til 10, som status for virksomhedens arbejde i forhold til min vision for disse.

Velkommen til NENUC og hesteagronom Martha Herold Voss
Velkommen til NENUC og hesteagronom Martha Herold Voss

Verdensmål nr. 3: Sundhed og trivsel

Først og fremmest hensynet til hesten og dens behov, såvel sundhed, fysiologi og mulighed for naturlig adfærd. Verdensmål nr. 3 handler ganske vist om menneskers trivsel, og her er hesten for mig en vigtig medspiller. Hesten var engang en arbejdskammerat, som bogstaveligt talt har båret sin del af indsatsen for udviklingen i landbrug og industri.

I vore dage er hesten typisk sportsrekvisit eller kæledyr, og der er talrige vidnesbyrd hos såvel lægmand som i forskningen[1] om hestens gavnlige effekt på menneskers sundhed og mentale udvikling. Der har den senere tid været stor fokus på mennesker med psykiske problemer, mindreværd, depressioner etc. Vi der arbejder med heste og mennesker, ser dagligt, hvordan hesten med sit sensitive sind læser vores mentaltilstand, og med sin blotte tilstedeværelse påvirker den vores humør på den gode måde, ligesom hesten spiller en vigtig rolle i ridefysioterapien, som træner mennesker med fysiske udfordringer, så de kan opretholde en rimelig livskvalitet. Hesten er altså vigtig for menneskers fysiske og psykiske sundhed.

I Danmark er vi langt med den almene sundhed, men der er plads til forbedring.

Livsstilsygdomme som diabetes og generelle problemer med overvægt har forskubbet vores opfattelse af, hvad der er normale tilstande, ikke kun hos os selv, desværre også hos vore dyr. Vi overfører vore egne problemer til dyrene. Hos hestene er det fejlagtige opfattelser af, hvornår hesten er normal, og hvornår den er decideret fed. Der er brug for at træne en mere realistisk vurdering, og en stor del af min rådgivning handler direkte herom.

Jeg har vurderet NENUC’s indsats med en karakter 4, og det er ikke ret højt, blandt andet fordi en stor del af kursusudbuddet er onlinekurser. Det virkede under Covid19 pandemien, men det er ikke nok. Der skal udvikles flere kurser, hvor jeg kan fremme det sociale samvær i læringsprocessen. Det er fysiske kurser (on location), men især i mine spil er det sociale samvær vigtigt. Vi skal lære af at lege med andre, og her er hesten og mit brætspil det fælles tredje, der træner de sociale kompetencer. Det betyder ikke, at onlinekurserne skal droppes. Mange mennesker har også brug for den ro og fordybelse, som onlinekurserne lægger op til.

Verdensmål nr. 4: Kvalitetsuddannelse

Jeg gik i sin tid ind i landbrugsskoleverdenen for at hjælpe flest muligt med en større viden om hold af heste. Og langt hen ad vejen bidrog jeg til at uddanne dygtige landmænd med hestespeciale.

Det er bare ikke nok. Landmænd udgør en meget lille del af de 200.000 danske hestefolk, som har alle mulige uddannelsesbaggrunde. Selv de, der er uddannet i Dansk Rideforbunds kursuskoncepter ved ikke nok om fodring af heste, om end de dog får en hel del erfaring via deres jobs på rideskoler mv. Forskning viser (Glerup, 2020), at danske hesteejere ved for lidt om fodring af deres heste.

Der er brug for en bedre uddannelse af hesteejere. Ikke kun til at ride, men i høj grad til praktisk hestehold.

Det er omdrejningspunktet i mit akademi for hestens ernæring, og de kurser m.v. som jeg udbyder her. Jeg har vurderet indsatsen pt. til en karakter 5, og det er for lavt, for jeg når endnu ikke langt nok ud. Dette mål er vigtigt, fordi viden er vejen til bedre hestevelfærd, og derfor skal kvaliteten i hestekurser prioriteres højt.

Velkommen til NENUC og hesteagronom Martha Herold Voss
Velkommen til NENUC og hesteagronom Martha Herold Voss

Verdensmål nr. 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst

I Danmark er vi langt med hensyn til lønudvikling og arbejdsmarkedsforhold. Nogle ville endda kalde den danske arbejder for overklasse i forhold til mange andre lande. Men vi er udfordrede på jobs til folk med fysiske og psykiske udfordringer, som hindrer dem i at tage et normalt 37 timers job. Folk som bare gerne vil have noget at stå op til og udfylde en funktion.

Min virksomhed er indtil videre lille og det vil være svært at finde én fuldtidsmedarbejder som kan udfylde de forskellige funktioner i arbejdet. Derfor er målet at kunne ansætte flere personer med få timers arbejde og specifikke opgaver tilpasset deres kompetencer og begrænsninger. Dermed bibeholder jeg min fleksible organisation i forhold til opgaveløsningen, jeg får medarbejdere, som får kolleger. Det er win-win.

Dette verdensmål scorer lavest i min virksomhed, fordi jeg ikke har ansatte – endnu. Med visionen forventer jeg at få brug for hjælp, om end vi stadig vil høre til bland de små virksomheder, så kan vi alligevel sætte vores mærke på kortet for gode arbejdspladser.

Verdensmål nr. 11: Bæredygtige lokalsamfund

Jeg bor som sagt i Ansager, og byen er kendt for flere ting udover Sommersang i Mariehaven. Alle i hesteverdenen kender Ansager Hestehospital, der er et af landets store og meget velrenommerede dyrehospitaler med speciale i heste. Det samler hestefolk til. Her er hesteavlere og private hestepensioner, og her er en rideklub under Dansk Rideforbund. I Varde Kommune er der megen iværksætteri og folk, som bakker op om iværksættere. Jeg har selv fået megen hjælp fra lokalsamfundet i min egen opstartsfase. Det vil jeg gerne bidrage til at andre også får, og derfor sidder jeg blandt andet i ProVardes Repræsentantskab. Indtil videre har NENUC ikke været superaktiv i lokalsamfundet, det er mest Rideklubben Ansager, som så til gengæld både har været forsøgskaniner i spiludvikling samt har draget nytte af min viden i den daglige drift. Som person har jeg dog selv siddet i mange udvalg og bestyrelser, så jeg vurderer, at karakteren 4 er passende.

Velkommen til NENUC og hesteagronom Martha Herold Voss
Velkommen til NENUC og hesteagronom Martha Herold Voss

Verdensmål nr. 15: Livet på land

Ret beset handler dette verdensmål om biodiversitet, skov og natur, men jeg vælger alligevel at inddrage målet, fordi hesten er et stykke natur på land. Som i andre sammenhænge er den afhængig af gode græsningsarealer med rig biodiversitet og et i øvrigt godt miljø med rent vand og luft. Den skal passes korrekt under hensyn til dens natur.

Med nogle kedelige mishandlingssager, som er gået viralt på de sociale medier, stilles der udenfor hesteverdenen spørgsmålstegn ved, om det er etisk ansvarligt at ride på heste i sporten, og hvorvidt sporten bør være på det olympiske program. Vi kan altså risikere et etisk og politisk pres mod hold af heste, og derfor skal hesteejere – samt alle tilknyttede hesten og branchen – sikre hestens velfærd i alle facetter! Her går det fornuftigt, jeg giver virksomheden en 5’er for et stort fokus på formidling af viden om hold af heste, både på fodringsområdet og på pasning af hestefoldene. Men der skal sættes meget mere ind. Det virker som om man i hesteverdenen fokuserer enormt meget på forskellige fodertilskud, men man glemmer det basale foder, som hesten der allermest af, nemlig græs og foderprodukterne heraf. Det er også en del af viden om fodring af heste, som endda omhandler samspillet naturen og de græssende dyr.

Verdensmål nr. 17: Partnerskab for handling

Jeg er en lille fisk i hestebranchens store hav. Der er mange måder, folk kan tilegne sig viden på, og takket være de sociale medier er der rigtigt megen gratis viden at hente. Det kommer så forskellige steder fra, og min force er, at jeg kan hjælpe hestefolkene med at manøvrere mellem de sociale mediers mange synsninger og næsten religiøse holdninger til fodring af hestene. Men der er mange andre, som også gør det godt, og i stedet for at konkurrere med hinanden, vil jeg gerne være den, der samler de løse ender. Den der hjælper alle rådgiverne til mere viden, ligesom jeg hjælper hesteejerne.

Det er både en styrke og en udfordring, at jeg er uvildig, altså ikke underlagt bestemte produkter fra de store brands, men jeg er nødt til at finde en måde at arbejde sammen med nogle af dem.

Der har været tiltag til lidt mere samarbejde i foderbranchen, men vi er ikke ret langt, og i hvert fald har NENUC brug for mere samarbejde og partnerskab i forhold til at nå målet. Så karakteren for nuværende er 3, men målet er vigtigt og skal prioriteres i det kommende arbejde.

Velkommen til NENUC og hesteagronom Martha Herold Voss

[1]Fx Anvendelse af heste-assisteret læring – som nyskabende metode til forløb med fokus på PTSD (Andersen, 2011)

Eller Att utveckla handlingskraft – Om flickors identitetsskapande processer i stallet (Forsberg, 2007)

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Cookie- og Privatlivspolitik