Mellem heste og mennesker

Siden jeg som 4 års lille pige fik min første ridetur, har heste været omdrejningspunkt i min tilværelse. Vi fik lov at ride på naboernes ponyer, og da jeg blev 10, fik jeg lov at gå til ridning på Sigrid Grønbæks Rideskole i Gesten. Det var stort for mig, og jeg flyttede selvfølgelig ind på rideskolen i alle ferierne… Hos Sigrid lærte vi også meget om hold af heste. Hun var selv dedikeret avler af varmblodsheste, og jeg så min første foling hos hende efter en lang aftens vagt på høloftet mens hoppen stod med veer. Med den lokale ungdomsskole lavede hun kurser i hestens pasning, og det triggede min videbegærlighed, så jeg en dag befandt mig på Landbohøjskolen i København på agronomstudiet, hvor jeg havde rig mulighed for at fordybe mig i hestens fodring og hold af heste.

Kronen på værket var opgaven om forfangenhed og kolik. Opgaven som ville skrives, fordi min søsters pony var kronisk forfangen. Idag ville vi have diagnosticeret ham EMS (equine metabolic syndrome) og måske medicineret ham. Vi fandt ud af, at vi kunne holde ham rask ved at styre hans græsindtag, give ham roepiller i stedet for korn, når han manglede energi. Og ride ham hverdag. Phemse, som han hed, blev 17 år, og han har i den grad været en inspirationskilde for mit arbejde.

Konklusionen på arbejdet med forfangenheden var, at der var behov for mere viden om fodringsmanagement i hesteholdet, og det har jeg arbejdet med gennem over 20 år som landbrugsskolelærer, et job som gav muligheder for at udvikle kompetencer i mange retninger. På landbrugsskolerne havde hesteeleverne deres egne heste med, som de selv skulle passe i et fællesskab med staldvagter og gensidig hjælp i fritiden. Her erfarede vi, at staldarbejdet trænede deres evner til at holde fokus på den enkelte (hest), træde i karakter og tage ansvar. Kompetencer, som værdsættes hos mange ledere, og dermed fik jeg lov at uddanne mig som diplomleder og undervise på landbrugets lederuddannelse.

For mig er hestehold og ledelse altså to sider af samme sag. Du lærer noget om din hest, men det hjælper ikke hestens velfærd, medmindre du træder i karakter og tager ansvar – du skal handle på din viden! Det er to forskellige fagområder, som mødes i krydsfeltet hest og menneske. Det naturvidenskabelige, den biologiske viden, som danner rammerne for hvad der er godt hestehold, og så det samfundsvidenskabelige, som handler om, hvordan vi mennesker agerer i forhold til hinanden og det, der giver mening for os. Det som danner rammen og det gode lederskab.

NENUC står for Nordic Equine Nutrition Conference og det har sin egen historie, som er nært koblet med min faglighed, og derfor kom min virksomhed til at hedde NENUC. Mine aktiviteter rammer to målgrupper:

  1. Hestefolk i alle aldre, som gerne vil have en stærk og sund hest.
  2. Virksomhedsledere som gerne vil have en stærk og sund virksomhed.

Jeg har valgt at dele hjemmesiden her i to dele, som hver for sig rammer deres målgruppe. NENUC vil altid, qua navnet, være hestesiden, mens det ledelsesmæssige, forandringsledelse og innovation er samlet under brandet Erhvervsdesign. Som navnet siger, er Erhvervsdesign inspireret af designtænkning med rod i min kreative natur og trang til selv at forme de brikker, jeg samler i livets puslespil.

Du kan hoppe mellem siderne og, som jeg, samle det bedste fra de to verdener. Du kan også bare blive der, hvor du finder det mest interessant. Jeg vil være begge steder og hjælpe dig til en stærkere hest – eller en stærkere virksomhed.