Oversigt over Diplomlederuddannelsen

Diplomlederuddannelsen kan tages som enkeltfag flere steder i landet, og eksamen efter hvert fag er ofte en slags projektopgave, hvor man selv bestemmer indholdet i relation til det pågældende fags område. Jeg kan varmt anbefale jer at bruge tid og penge på uddannelsen, også selvom du nøjes med et enkelt fag eller to. Her ser du, hvordan jeg sammensatte de enkelte fag og indhold i opgaver m.v.

2012: Personligt lederskab, UC Lillebælt

 • Del 1: Portfolioopgave over min lederhistorie og hvordan domænerne kan give plads til strategisk kommunikation mellem medarbejdere og ledere.
 • Del 2: Eksamensopgave: Hvordan kan jeg udvikle mig til leder? Om roller, positioner og hvordan DISC analysen viser, hvor godt et menneske kan tilpasse sig de jobmæssige forventninger, selvom de strider mod menneskets naturlige tilbøjelighed.

2013: Ledelse og medarbejdere, UC Lillebælt

 • Del 1: Portfolioopgave over forskellige ledelsesmæssige tilgange i forhold til videnskabsteoretisk ståsted samt hvordan Appreciative Inquirery kan bidrage med en fremadrettet analysemodel.
 • Del 2: Synopsis til Tværfaglig kompetenceudvikling i teamsamarbejde. Blandt andet med udfordringerne i at lede primadonnaer.

 

2014: Ledelse og organisation, UC Lillebælt

 • Del 1: Portfolioopgave over kulturens betydning for hvordan organisationens medlemmer forholder sig i forhold til kerneopgaven.
 • Del 2: Eksamensopgave: Forstyrrelse af kulturen gennem arbejde med værdigrundlag på Grindsted Landbrugsskole. Om hvor svært det er at ændre de narrativer, der former organisationens kultur, men at man kan arbejde med det ved at give Licens til kritik på organisationens værdigrundlag.

2015: Team og netværksledelse, UC Lillebælt

 • Eksamensopgave: Facilitering af teamsamarbejde på Grindsted Landbrugsskole. Om udfordringerne ved at facilitere teamsamarbejde i en kompleks organisation med samarbejde på tværs i mange kontekster.  

2017: Forandringsledelse, UC Lillebælt

 • Eksamensopgave – Essay om de overvægtige ryttere i et forandringsledelses perspektiv. Udformet som en kronik til dagbladet Politiken. Essayet kan læses her:
Teori U, udviklet af Otto Scharmer, og vist i Joachim Rothenborgs: U'et som praksis. Dansk Psykologisk Forlag 2013.

2017: Ledelse i relationel kompleksitet, UC Syd

 • Eksamensopgave: Relationel kulturændring til et sundere liv.
 • Afprøvning af Carsten Hornstrups model til Strategisk Relationel Ledelse med henblik på atbruge den i forandringsprojekter i ridesportens projekter og foreninger.
 • Opgaven kan læses her:

2018-19: Afgangsprojekt til Diplom i Ledelse, UC Syd

 • Metodeværksted indsamling og bearbejdning af empiri i forskningen. Blandt andet Aktionsforskning og Grounded Theory (funderet teori). Om at opdele et forskningsprojekt i mindre sekvenser, hvor læring fra en sekvens medbringes til det næste med nye spørgsmål. Og hvordan resultaterne herfra efterprøves gennem sekvenserne med henblik på, om der danner sig et mønster som kan forklare en problemstilling eller et forskningsområde.
 • Projektafhandling: Implementering af Dansk Rideforbunds Akademi. Om udfordringer og muligheder ved at formulere Rideforbundets uddannelsesvirksomhed i et Akademi med fire underafdelinger.
 • Indsamling af empiri via interview og workshops. Udvikling af canvasmodeller til projektoverblik og virkningsevaluering.
 • Abstract til afhandlingen kan læses her.