Categories
Erhvervsdesign Udforsk og udfordre din praksis Vær klar til udvikling, fordi du kan!

Start en netværksgruppe

Måske kender du det. Du er til konference eller kursus og mødes med kolleger rundt omkring. Tonen er god, du lærer en masse og I har mange gode samtaler over kaffen og frokosten. Bagefter hjem til hverdagen med nye input og måske ideer om at lave noget med nogle af de andre deltagere. Det bliver bare ikke til noget, for lige pludselig skal du passe dine opgaver, der hvor du er. Og de andre har det sikkert på samme måde. Det er synd, for vi har alle brug for at deltage i forskellige typer grupper, hvor vi kan tage en tur op i helikopteren og se vores hverdag på en ny måde. Fordi du taler med andre – og fordi I har det godt med hinanden.

ERFA-gruppe, netværksgruppe, støttegruppe… Kært barn har mange navne. I gamle dage var det familien, naboerne og kollegerne som dannede…

Vi er sociale væsener og uanset vores forskellige behov, har vi brug for relationer til mennesker i en eller anden form. I fjerne tiders stammesamfund hjælp man hinanden for at overleve. Flere om at jage og samle forråd, bygge hytter, både osv., sikrede stammens muligheder for at overleve i en farlig og uforudsigelig verden. I dag skal vi nok overleve på en eller anden måde – eller gør vi? Jo mere vi har udviklet og arbejdet på at lette opgaven med at skaffe mad, tøj og husly, jo mere specialiserede er vi også blevet i vores viden om livet. Vi kan have kolleger i Kina og Mexico, som vi endda taler med hver dag, men hvornår har du sidst talt med din mor eller med naboen inde ved siden af?

Hvornår har du talt med dine medarbejdere eller kolleger om nye måder at se jeres arbejdsplads på? Og hvornår har I gjort noget ved det?

I NENUC inspirerer og udfordrer jeg folk til udvikling. Af virksomheder. Af livet.

Jeg samler folk til udvikling.

Her taler du med de andre i gruppen om emner, som betyder noget for dig i relation til det tema, vi er sammen om. Du drøfter problemstillinger i relation til temaet, og vi hjælper hinanden med de udfordringer, vi måtte ramme i den sammenhæng.

Du møder andre i gruppen, som også gerne vil have et pusterum til at vende hverdagens småting eller de store udfordringer. Sammen aftaler I rammerne: indholdet, mødehyppighed, etiske forhold samt ambitionsniveauet for møderum og evt. forplejning.  Vi mødes fysisk over en kop kaffe, eller vi mødes virtuelt via sociale medier, som ved siden af det store virvar af billeder tekster, hilsener og statements tilbyder rum til grupper, hvor vi kan mødes, selvom vi bor i hver sin ende af landet.

Jeg tilbyder at facilitere din gruppe. Give den husly, indkalde til møderne, bidrage til mødernes indhold i form af indlæg med viden, oplæg til debatter m.v. samle op på eventuelle aftaler. Der skal være noget at mødes om. Faglige emner, hvor du bliver inspireret til at optimere dine aktiviteter, så du kan tjene flere penge, eller spare ressourcer ved at gøre nogle ting smartere. Med mig som tovholder løber gruppen ikke ud i sandet, men kan holde sammen så længe I ønsker det.

Det koster noget for min tid.

Men gevinsten er din.

By Martha Voss

Agronom, diplomleder og innovationsguide.
Inspirerer og udfordrer til udvikling.
Arbejder for et aktivt erhvervs- og foreningsliv i lokalsamfund og landdistrikter.