Categories
Erhvervsdesign Ikke-kategoriseret Udforsk og udfordre din praksis Vær klar til udvikling, fordi du kan!

Få værdi af netværk med andre virksomheder

Den 16. februar 2020

Erhvervsnetværk 6823 er for dig, som driver din virksomhed i Skovlund-Ansagerområdet, postnummer 6823. Det er altså for alle, som gerne vil have mulighed for at få inspiration til at udvikle din egen virksomhed, og bidrage til at andre kan gøre det samme med deres. Der er allerede en bred vifte af brancher og fagområder repræsenterede i gruppen, som har første møde den 6. februar kl. 16-18 på Skovlund Kro. Men hvad er netværksgruppen for noget – og hvilken værdi kan du få ud af at deltage?

Ligesom når jægerne får bedre overblik over vildtet, når de observerer terrænet fra hver sit tårn, kan du via netværksgruppen se din virksomhed fra forskellige vinkler ved hjælp af os andre og det, vi ser.

Få overblik over din forretning

Uanset, hvilken virksomhed, du driver, har du brug for at have overblik over forretningen. Gør du tingene smart, eller roder du rundt med detaljerne i driften? Vi vænner os meget nemt til det, vi plejer, men når du drøfter dine forretningsmetoder med andre, får du en tidslomme, som du kan udnytte til at gennemtænke din virksomhed og rette op på skævheder imens.

Når du taler med andre om de ting, du arbejder med til daglig, tvinger du din hjerne til at se tingene på en ny måde. Det skyldes at du skal ”oversætte” en masse tanker, følelser, fornemmelser osv. til ord, så vi andre kan forstå, hvad du mener. Og vores spørgsmål til din fortælling giver dig igen en chance for at overveje nye muligheder.

I Erhvervsnetværk 6823 vil vi kombinere disse samtaler med forskellige oplæg om relevante emner, som du også selv er med til at tilrettelægge. På det første møde den 6. februar skal vi vende mulige emner til årets øvrige møder. Det kunne være konkrete udfordringer, som du synes vi arbejder med her i området, eller interessante muligheder som viser sig i forbindelse med nye lokale tiltag – f.eks. det nye innovationscenter i Skovlund.

Vi er blevet spurgt fra flere, som vil høre, om netværket nu er noget for dem. Vores intention fra starten har været, at der skal være plads til alle. Store og små virksomheder. Håndværkere, købmænd, landmænd, økonomifolk og iværksættere fra de mange små virksomheder, der er skudt op i området gennem de seneste år.

Giv dig tid til at se på din virksomhed

Fordelen ved at have travlt er, at du derved formodentligt også tjener penge. Men du kan også have så travlt, at du spilder din tid med unyttige ting, eller ting andre kunne gøre lettere for dig. Hvordan bruger du din tid? Hvornår giver du dig selv tid til at gennemtænke dagligdagen og udtænke nye ideer?

Mange af os er så optagede af dagen og vejen, at vi synes, det vil være spild af tid at kravle op i jagttårnet og kigge ud over skoven. Vi ved jo, hvordan den ser ud. Men tingene ændrer sig, og når du giver dig tiden til at se efter de nye muligheder, kan du også bedre nå at reagere på eventuelle udfordringer, som viser sig i horisonten.

I Erhvervsnetværk 6823 laver vi vores egen lille tidslomme, hvor formålet er at vinde tid. Tid til vurdering af dine daglige forretningsmetoder. Tid til at lade dig inspirere og vurdere kommende udfordringer og muligheder.

Forskellige brancher og forskellige typer virksomheder har forskellige forretningsgange og arbejdsmåder. Det giver dig rig mulighed for at se din egen hverdag i et nyt lys og mulighed for at spare tid gennem samarbejde med andre.

Sparring om udvikling

Du som er med i det lokale foreningsarbejde, kender formodentligt til den store værdi af samarbejde mellem organisationer, råd og kommune. Her i vores lokalsamfund har vi opnået mange vilde ting gennem årene. Fordi vi sparrer med hinanden. Fordi vi arbejder sammen om løsningerne og involverer hinanden i opgaverne.

Erhvervslivet arbejder også sammen om forskellige opgaver, og det er dette arbejde vi kan tune gennem Erhvervsnetværk 6823. Med den sparring du oplever i netværksgruppen, gøder du sammen med andre jorden for udviklingsprojekter, som på sigt kan give dig nye handlemuligheder og øget indtjening.

Brug de rigtige redskaber til udvikling

Hvis du har deltaget i lederuddannelse, ved du måske, at mange af redskaberne til arbejde med strategi og organisationer kan være ret teoretisk anlagte, og rigtigt mange af dem er faktisk udviklede til store industrivirksomheder eller den offentlige sektor, som benytter sig af akademikere i topledelsen. Til gengæld er mange af redskaberne til innovation og designledelse perfekte til mindre virksomheder. De er udviklet til en praktisk, kreativ arbejdsform, præcis som du måske selv har praktiseret i din virksomhed.

Det er denne praktiske kreative tilgang, vi vil arbejde efter i Erhvervsnetværk 6823. Du vil være med til at sætte dagsordenen, og det gør vi blandt andet den 6. februar kl. 16-18 på Skovlund Kro. Du skal tilmelde dig mødet på mail til martha.voss@nenuc.dk eller tlf. 21286638. Du udfylder den egentlige tilmelding til netværket, når du har haft mulighed for at snuse til det på mødet, og derefter modtager du fakturaen med kontingentet.

By Martha Voss

Agronom, diplomleder og innovationsguide.
Inspirerer og udfordrer til udvikling.
Arbejder for et aktivt erhvervs- og foreningsliv i lokalsamfund og landdistrikter.