Categories
Erhvervsdesign Udforsk og udfordre din praksis

Netværk virker!

”Det er samvær og samarbejde med andre, som giver dig inspiration til selv at gøre noget ved din virksomhed eller dit liv.”

Martha Voss, Erhvervsdesign NENUC

Når jeg tænker på mine erfaringer som lærer på forskellige erhvervsskoler og akademier, er der to ting, som står meget tydeligt, nemlig samarbejdet med andre.

  • Samarbejde med mine kolleger, hvor vi drøftede udfordringer og udviklede nye måder at gribe vores undervisning an på.
  • Samarbejdet med elever og studerende omkring undervisningen og deres læreprocesser.

I arbejdet udviklede vi relationer, som hjalp os med vores opgaver og styrkede vores personlige tilgang til værket.

Som selvstændig uden ansatte har du ikke disse relationer inden for virksomheden, og derfor kan du drage stor nytte af at deltage i forskellige netværk. Dels de almindelige netværk med venner og familie, dels netværk med andre virksomhedsejere. Særligt sidstnævnte er til gavn for din virksomhed, især hvis netværket rummer kolleger fra flere forskellige brancher. Det gør heller ikke noget, at netværket tæller en konkurrent eller to. For fagligt er I jo også kolleger, og måske kan I ved samarbejde skabe synergi på et område I ikke selv kunne arbejde på.

Et netværk af venner og familie er gode til at støtte dig i dine beslutninger. Et netværk af kolleger og konkurrenter er med til at inspirere og udfordre dig på markedet og din forretningsgang. De kender også til arbejdet med virksomhedsledelse, kunder, leverandører, produktion, service… Derfor skal du deltage i netværk, hvor du får muligheden. Og du skal vælge et forpligtende netværk, fordi vi her har aftalt, hvordan tingene skal fungere, altså også en etisk kontrakt om at behandle hinanden ordentligt. Og fordi der er en som tager sig af det administrative omkring netværket. Indkaldelse til møder, planlægning af indhold og mødestruktur. Markedsføring af netværket – som også bliver en markedsføring af din virksomhed.

Når jeg som tovholder i netværket 6823 formidler resultater og oplevelser fra netværksmøderne, kan jeg i den sammenhæng fortælle historien om din virksomhed eller jeres nye produkter på en måde, som ikke kan betales i avis- og netannoncer. Fortællingen om din virksomhed i netværk handler om sagen, produktet, løsning af udfordringer for erhvervet såvel som for leverandører og kunder. Og når fortællingerne deles jævnligt mellem folk, medvirker netværket til at styrke din virksomhed, såvel som lokalsamfundets erhvervsliv.

Har du lyst til at arbejde i dybden med din virksomheds udviklingsmuligheder, kan du læse om mit arbejde med Erhvervsdesign her:

Vil du høre artiklen?

By Martha Voss

Agronom, diplomleder og innovationsguide.
Inspirerer og udfordrer til udvikling.
Arbejder for et aktivt erhvervs- og foreningsliv i lokalsamfund og landdistrikter.