Categories
Erhvervsdesign Tag initiativ og ansvar Vær klar til udvikling, fordi du kan!

For udvikling af de små landsbysamfund

Trenden vender! De unge familier vil gerne flytte på landet, hvor det er billigere at bo i hus og have plads omkring sig end i byerne.

Jesper Bo Jensen, fremtidsforsker ved møde med de lokale udviklingsråd og byrådspolitikerne i Varde Kommune, 23. oktober 2019

På Ansager Info kan du læse artiklen fra Jesper Bo Jensens indlæg ved efterårsmødet med de lokale udviklingsråd og byrådet i Varde Kommune. Det handler om bosætning, og tilflyttere efterspørger for eksempel:

  • Natur
  • Indkøbsmuligheder
  • Infrastruktur
  • Børneinstitutioner og skoler
  • Offentlig transport

Vi skal også selv gøre lokalsamfundet attraktivt

Deri er der selvfølgelig en pointe til byrådet og kommunen, f.eks. når vi snakker skoler og offentlig transport. Men disse ting er jo også afhængig af, at der er brugerem altså passagerer i bussen samt børn i skolerne. Ergo skal vi som borgere selv sætte ind på de andre områder og hjælpe med at vores lokalsamfund er attraktivt at bosætte sig i. Herom handler denne blog.

Fordi vi er dem, der allerbedst kender til kvaliteterne ved vores lokalsamfund, og dermed er vi dem, der allerbedst kan gøre noget ved de ting, vi gerne vil har ændret. Når vi efterspørger natur, kan vi som borgere gå sammen og indrette små oaser for gående, cyklende, ridende osv. Når vi efterspørger infrastruktur handler det ikke kun om gode veje (kommunens opgave), men også den digitale infrastruktur i form af informationsplatforme, så borgere, foreninger og erhvervsliv kan komme til orde med stort og småt.

Et godt erhvervsmiljø rummer også gode indkøbsmuligheder

Efterspørgsel efter indkøbsmuligheder er en kasse for sig selv. Det handler ikke kun om, at der skal være dagligvarebutikker, hvor vi kan købe det mest nødvendige. Indkøbsmuligheder rummer i min optik også andre butikker, fra genbrugsbutikker over frisører til gårdbutikker, brugskunst m.v. Indkøbsmuligheder rummes af et godt erhvervsmiljø, hvori også indgår håndværkere, service- og produktionsvirksomheder.

Udvikling i netværk sparer tid og giver ny energi

Og det kan vi selv gøre noget ved. Vi kan danne netværksgrupper med det formål at hjælpe hinanden med at forstå vores vilkår og udforske vores muligheder. Vi kan inspirere hinanden til at udtænke smartere forretningsgange, som sparer tid for os. Tid, vi kan bruge til at udvikle og skabe nye produkter og services, eller bedre markedsføring af det vi allerede laver.

Når sådan et netværk skal fungere optimalt, er det en fordel at der sidder en tovholder, som kan organisere møderne, holde inspirationsoplæg, følge op på gode ideer, aftaler m.v. For når vi er selvstændige og selv arbejder i virksomheden har vi travlt med at drifte. Vi skal køre den her produktion, vi skal ud til de her kunder. Men vi skal også skabe rum til at udvikle, og her kan netværket hjælpe. Det er nemt, man skal bare møde op og lade sig gribe af oplæg og diskussioner, hvor man kan tage gode ideer med hjem til nye tiltag eller en bedre struktur i virksomheden.

Vil du høre artiklen?

By Martha Voss

Agronom, diplomleder og innovationsguide.
Inspirerer og udfordrer til udvikling.
Arbejder for et aktivt erhvervs- og foreningsliv i lokalsamfund og landdistrikter.