Categories
Erhvervsdesign Tag initiativ og ansvar Vær klar til udvikling, fordi du kan!

Med samskabelse som redskab i udviklingsplaner og erhvervsfremme

Hvis vi vil udvikle vores lokalsamfund, skal vi arbejde sammen, både som borgere, foreninger og erhvervsliv. Og vi skal sætte kommunen i spil som samskabelsespartner.

Varde kommune vil gerne score bedre på erhvervsfremmeskalaen, det kan vi hjælpe kommunen med at gøre. I min optik skal vi i lokalsamfund og kommune arbejde målrettet på at sikre en harmonisk sammenhæng mellem borgernes og erhvervslivets muligheder for ”Et godt liv”.

Martha Voss, NENUC

Det gode liv og erhvervslivet

Det er atter tid for at udforme udviklingsplaner. Både i Skovlund og Ansager er folk i gang med at undersøge muligheder, drøfte ideer og planer for de næste år i vores lokalsamfund. Sidst, vi i vores lokalsamfund arbejdede med udviklingsplanerne, diskuterede vi, hvorvidt vi skal prioritere ”Det gode liv” eller ”Erhvervsliv”. I Ansager valgte vi ”Det gode liv”, fordi mange af os i forvejen kører ud af byen for at arbejde. Ergo prioriterede vi arbejdet med naturen, byens rum og musikken. I Skovlund valgte man også erhvervslivet til, fordi byen har rigtigt mange virksomheder, der genererer omsætning og arbejdspladser. Og vi er nået langt, blandt andet fordi man har forstået synergieffekten af, at borgere, foreninger, erhvervsliv og kommunen arbejder sammen om projekter, der hver for sig bidrager til målsætningerne i ”Det gode liv”. Man kalder det samskabelse, og det dækker netop det, at det offentlige støtter projekter, hvor borgerne er medspillere, og ikke bare klienter i sagsbehandling.

Samskabelse er græsrødderne

Det offentlige kan opfordre til samskabelse, f.eks. via de lokale udviklingsråd, som har nogle officielle opgaver i forhold til borgere, lokalsamfund, politikere og forvaltning. Men samskabelse kan også ske, når vi som borgere selv sætter dagsordenen og inviterer kommunen med i opgaven. Vi fremsætter ikke bare ønsker, vi fremsætter en plan og vi opfordrer kommunen til at bidrage på nogle af os definerede områder, som spænder vidt fra egentlig økonomisk støtte til hjælp med ansøgning om tilladelser, fredningssager osv. Vi beder kommunen være vores konsulenter i de respektive projekter.

Opgaven er forholdsvis let, når vi arbejder med foreningsliv og mange borgere, som bidrager til/nyder godt af projekterne. Det er straks sværere, når private virksomheder involveres, idet vi så skal arbejde med kommercielle interesser, og det kan let være en politisk hvepserede at stikke fingrene i. Men erhvervslivet er vigtigt for udviklingsplanerne, og dermed er samskabelse også vigtigt for erhvervsfremmeprojekter.

Erhvervslivet er krumtappen

Mange af projekterne i vores lokalområde har været massivt støttet af erhvervslivet via sponsorater, praktisk bistand m.v. Derfor skal erhvervslivet også støttes op af borgerne, og erhvervsfremme skal med i udviklingsplanerne på lige fod med foreningslivet. De er begge vigtige medspillere i ”Det gode liv”, som sikrer, at de små bysamfund bevarer et selvstændigt liv og ikke ender som sovebyer for større byer, som det ses mange steder rundt om de større byer, Esbjerg, Kolding, Vejle…

Erhvervslivet genererer omsætning og arbejdspladser i lokalsamfundet, uanset om det er primærproduktion, forarbejdningsvirksomheder eller service. Det er ofte små eller mellemstore virksomheder med forholdsvist få ansatte, hvor forretningsmodellen er udformet af Mester selv i relation til den branche, man tilhører. Samtidigt skyder der rigtigt mange iværksættere op rundt omkring i udhuse og hjemmekontorer. Der er en spirende vækst af muligheder, som vi skal bakke op om, og det kan vi gøre ved at arbejde sammen. De gamle, veletablerede virksomheder har noget erfaring og knowhow, de nye virksomheder har en fremdrift og iderigdom med nye ekspertiser. Kompetencer, der kan give os alle et løft og en bedre udvikling i forhold til de trends vi ser hos de brugere og kunder, vi arbejder for. Når vi arbejder sammen i et netværk eller en forening har vi et stærkere talerør i forhold til vores kunder, og i forhold til det offentlige.

By Martha Voss

Agronom, diplomleder og innovationsguide.
Inspirerer og udfordrer til udvikling.
Arbejder for et aktivt erhvervs- og foreningsliv i lokalsamfund og landdistrikter.