Categories
Tag initiativ og ansvar Udforsk og udfordre din praksis

Hvem er jeg?

Dette spørgsmål kunne man nok påstå, at jeg har svaret på andet sted på siden, og i øvrigt kan I jo bare læse mit CV. Hvorfor så tage det op her i bloggen?

Artiklen her handler om, hvordan vi opfatter os selv. Det var emnet for diplomlederkurset i tirsdags og i morgen. Dette blogindlæg er også en del af min hjemmeopgave til i morgen, hvor vi skulle reflektere over de valg og historier, som har været med til at danne vores egen selvopfattelse.

Fornuft og følelse

Hvis vi går helt tilbage til romantikken, var man optaget af et lidenskabeligt jeg. Det mystiske i personligheden. Stærke følelser styrede vores opfattelser af os selv og andre. Dette billede blev siden overtaget af et meget mere nøgternt billede af ”det, jeg oprindeligt er”, fornuftigt tænkende, stabil og troværdig (Andersen, 2006). Hvis I ligesom jeg har læst Jane Austens roman, Fornuft og følelse eller bare set filmen (ikke den om Mr. Darcy, den med Hugh Grant som Mr. Edward Ferrars), kan I sikkert også genkende det i de to søstre, den yngste lidenskabeligt romantisk, mens storesøsteren var overdrevent fornuftig og altid gjorde, som man forventede af hende. Kan I huske den? Find den på Netflix, hvis du ikke selv har den på dvd, den er fantastisk. Nå, men de to søstre viser meget godt, hvordan det romantiske og det moderne jeg kæmpede om vores opmærksomhed.

Efterhånden som vores liv er blevet mere globalt, og vi deltager i netværk over store dele af landet og Jorden, har man i socialpsykologien udviklet ændrede opfattelser af menneskets identitet. Vi er jo ikke helt den samme hele livet, vi påvirkes kraftigt af de relationer, vi indgår i. Og det lyder jo som almindelig sund fornuft, ikke?

Selvet står lidt i modsætning til Identiteten, der opfattes som en fast kerne af personligheden. Selvet er et resultat af det billede, vi danner af os selv, og det konstrueres i samværet med andre mennesker, det vi også kalder social konstruktion. Når vi nu interesserer os meget for at undersøge Selvet, er det fordi det kan medvirke i forståelsen for, hvordan vi skal lede moderne medarbejdere, og det kan forklare nogle af de udfordringer moderne ledere står med i praksis.

Hvem har præget din selvopfattelse?

Når et nyfødt barn begynder at pludre og få øjenkontakt med sin mor, begynder det at udvikle sig i forhold til den kontakt, som moderen viser barnet, og sidenhen udvikler barnet Selvet i relationen med moderen og resten af familien, venner, pædagoger, lærere, Facebook, Instagram, Snapchat osv. Og det giver god mening. Meget af dette er sket ubevidst, men kender I ikke også det, at I ofte tænker på bestemte personer i bestemte sammenhænge? Jeg havde for eksempel en tante, Katrine, som var meget dygtig til at lave mad og effektiv med husarbejdet. Og når jeg var på ferie der, skulle jeg selvfølgelig bidrage. Og de ting, jeg lærte af hende, har jo medvirket til at præge min ordenssans i køkkenet, mens jeg hos min mor lærte det hyggelige i at sylte, bage osv. Disse ting har så igen præget mine værdier, ikke bare i køkkenet, men også på andre områder.

På samme måde har min far været med til at opmuntre mine kreative og håndværksmæssige sider. Sammen med min farbror stimulerede de min glødende interesse for heste, og for at være selvstændig. Min lærer på landbrugsskolen blev min rollemodel, jeg skulle simpelthen være landbrugslærer, og det var jeg så i mange år. Og sådan kunne jeg blive ved…

Tre børn og vores fortælling om et juletræ.
Foto: Johan Voss

Vi har altid et valg!

Ligesom disse og andre relationer har påvirket mine interesser, har de også bidraget til min opfattelse af mig selv. Man kan sige, at jeg kan vælge at lade mig påvirke af ”de andres” stemmer eller min egen fornemmelse af, hvad jeg gerne vil. Det var sjovt at være landbrugslærer, men der var mange ting, jeg så ikke kunne tillade mig på grund af mit arbejde. Dvs. jeg indrettede mig på, hvad jeg troede ”de andre” mente var bedst. Med tiden følte jeg mig mere utilfreds med mit arbejde og mig selv, og jeg begyndte at lytte til min egen mave, som nogle kalder det. Og jeg tog et valg, da jeg sidste år ved denne tid sagde mit trygge, gode job op uden at vide helt, hvad jeg så skulle lave. Jeg valgte at lytte til min egen indre stemme.

Hvilke mennesker har på den måde betydet noget for din opfattelse af dig selv, og hvordan har de præget dig?

Fortæl mig din livshistorie!

Måske en kliché som scorebemærkning, men i den måde, vi fortæller om vores liv på, ligger der jo en masse af de små oplevelser, som vi prøver at sætte sammen, så de giver mening for os selv. Og den historie forandrer sig jo heldigvis, i takt med at vi oplever flere ting, som påvirker os gennem livet. Efterhånden kan vi ikke helt huske, hvad der er fakta, og hvad der er fiktion, men det er vores egen fortælling, og den påvirker så de valg vi tager her i livet. Dermed bliver historien sand for os selv. Også når vi føler, vi sidder fast i en trædemølle, så har vi jo stadig et valg, selvom konsekvenserne af valget nogle gange skræmmer os, eller vi vurderer at de negative konsekvenser er for store i forhold til den gevinst vi kunne få. Og så har vi jo ret beset truffet et bevidst valg. Når vi er bevidste om et valg, er vi også mere tilbøjelige til at acceptere tingenes tilstand, selvom vi ikke er helt tilfredse, for vi ved jo, at vi altid kan vælge om, når tiden er moden.

Og min livshistorie? Jeg har jo netop valgt at realisere min gamle drøm om at være selvstændig. Jeg har valgt at fokusere på de professionelle områder, hvor jeg er superstærk, nemlig ledelse af mennesker, læring og heste, samt udvikling med heste. Og takket være min mor og tante Katrine har jeg udviklet en passion for ordentlig mad og korrekt ernæring. Med dette udgangspunkt har jeg et godt udgangspunkt for at bygge en masse spændende aktiviteter, som ikke blot beriger mig selv, men som også kan gøre, at jeg er en af dem, der beriger andre med grundlag for gode og bevidste valg!

Ordet er dit! ?

Vil du vide mere?

Flemming Andersen: Hvad er Selvet? Kapitel 8 i bogen Selvledelse – selvudvikling på arbejdspladsen. 1. udgave. Dansk Erhvervspsykologisk forlag. 2006. Der er kommet en 2. udgave i 2013.

By Martha Voss

Agronom, diplomleder og innovationsguide.
Inspirerer og udfordrer til udvikling.
Arbejder for et aktivt erhvervs- og foreningsliv i lokalsamfund og landdistrikter.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.