Categories
Tag initiativ og ansvar Udforsk og udfordre din praksis

Ledelse i relationel kompleksitet, dag 1

Ledelse i relationel kompleksitet

Siden august 2012 har jeg om efteråret taget et modul på Diplomlederuddannelsen. Mens jeg arbejdede på Grindsted Landbrugsskole, var det en del af min efteruddannelse som ledelseslærer, og det har været vildt spændende at få det store udsyn over de rimeligt afgrænsede teorier, vi udvælger til studerende på akademiniveau, som Landbrugets Lederuddannelse rammer.

Mine tanker om faget til jer – efter hver undervisningsdag

Jeg mangler nu kun et valgfag og mit afgangsspeciale, som skal være afsluttet inden sommerferien 2018 (man har i alt seks år til at fuldføre). Så her i efteråret har jeg brugt af den opsparing som vi skulle have efterisoleret loftet for, og i dag var jeg så afsted på første kursusdag. Det er hver tirsdag eftermiddag i månederne frem til 12. december, hvor der er eksamen. Hver gang, vi har haft undervisning vil jeg prøve at udvælge nogle interessante emner fra dagens arbejde og indvie jer i dem her i denne blog. Det er mit håb, at I som læser den, vil bidrage med kommentarer, så vi kan få en diskussion om emnerne, forhåbentligt til alles berigelse.

Valgfaget hedder Ledelse i relationel kompleksitet – det lyder langhåret, ikke? Jeg har valgt det, fordi jeg forventer at det kan hjælpe mig med at lede min lille biks frem gennem mange komplekse arbejdsgange og problemstillinger. Med de opgaver jeg vil løse i virksomheden kommer jeg til at arbejde sammen med mange forskellige mennesker, som jeg også danner forskellige relationer til.

Dag 1 om at koordinere komplekse relationer

På billedet her på siden har jeg vist et eksempel på nogle ret simple relationer jeg skal lede/koordinere, når jeg holder en konference om f.eks. produktion af grovfoder til heste. Jeg hyrer to eksperter til at holde indlæg, jeg har lejet mig ind et sted, som kan levere lokaler og forplejning, og så kommer der forskellige kunder til foredraget. De to typer jeg har nævnt har vidt forskellig baggrund for emnet, men de har også forskellig interesse i emnet ”godt grovfoder”. Succes’en med konferencen vil til dels afhænge af at jeg koordinerer de forskellige folks aktiviteter, så vi alle bidrager til at løse kerneopgaven.

Modellen herunder er udviklet af Jody Gittell, amerikansk professor i ledelse, og hendes pointe til en succesfuld koordinering/ledelse er:

Jeg skal sikre en god kommunikation mellem personerne, så vi skaber gode sociale relationer, og at vi også taler nogenlunde det samme faglige sprog. Der kan være begreber til græsfrø og græsplanter som almindelige hestefolk ikke kender, og der kan være behov hos hestefolkene om specielle kvalitetskrav, som frøproducenten ikke kender. Jeg skal også være skarp i beskrivelsen af konferencens indhold og mål, så vi forventer det samme af dagen, ligesom jeg også skal bidrage til at opbygge gensidig respekt mellem alle deltagerne. Det handler altså meget om kommunikationen. At sige de rigtige ting på rette tid og sted. At kommunikere præcist, så man undgår misforståelser, og at man griber fat i eventuelle problemer og løser dem inden de forstyrrer formålet med konferencen.

Og det er vel egentligt sund fornuft, ikke?

Men tænker vi altid hele vejen rundt, og inddrager vi kunderne i løsning af opgaven? Udover at inddrage mine deltagere under selve konferencen, kan jeg jo også undersøge på forhånd, hvad forskellige kunder kunne forvente af et sådan arrangement. Og huske at melde tilbage til eksperterne, så de i praksis får lektie for?

Hvad tænker I – er det bare gammel vin på nye flasker, eller har den gode professor Gittell fat i den lange ende? Mon jeg i det hele taget har forstået hende ret?

By Martha Voss

Agronom, diplomleder og innovationsguide.
Inspirerer og udfordrer til udvikling.
Arbejder for et aktivt erhvervs- og foreningsliv i lokalsamfund og landdistrikter.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.